278
จำนวนเรือตรวจประมง
View Details
139
จำนวนรถยนต์
View Details
0
จำนวนสิ่งก่อสร้าง
View Details
210
เรือพร้อมใช้งาน
View Details
จำนวนเรือแบ่งตามขนาด
ลำดับ ขนาดเรือ ฟุต จำนวน(ลำ) ปกติ ชำรุด
1 เรือขนาดน้อยกว่า 14 ฟุต 43 35 8
2 เรือขนาด 14 - 19 ฟุต 114 96 18
3 เรือขนาด 24 - 28 ฟุต 36 25 11
4 เรือขนาด 30 - 38 ฟุต 29 13 16
5 เรือขนาด 50 - 70 ฟุต 16 12 4
6 เรือขนาด 80 ฟุต ขึ้นไป 1 1 0