ตารางแสดงรายการ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ
# เลขทะเบียนที่ดิน หลังลำดับที่ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ กว้าง ยาว เนื้อที่ใช้สอย เสา ฝา พื้น หลังคา จำนวนชั้น จำนวนคูหา จำนวนห้อง การได้มา พ.ศ.ที่ได้มา ราคา เสร็จปี พ.ศ. ลักษณะ สถานะอาคาร
[1] 1 1 1 admin2 1 1 555 1 1 1 1 1 1 1 1 1967 1 Acunetix 1 1
[2] 1 1 1 admin2 1 1 555 1 1 1 1 1 1 1 1 1967 1 Acunetix 1 1
[3] 1 1 1 admin3 1 1 555 1 1 1 1 1 1 1 1 1967 1 Acunetix 1 1
แสดงรายการที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ