รายละเอียด Assetdata

หัวข้อ ข้อมูล
รหัสสิ่งปลูกสร้าง : 3
เลขทะเบียนที่ดิน : 1
หลังลำดับที่ : 1
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : 1
ลักษณะรูปทรง : 1
กว้าง : 1
ยาว : 1
เนื้อที่ใช้สอย : 555
เสา : 1
ฝา : 1
พื้น : 1
หลังคา : 1
จำนวนชั้น : 1
จำนวนคูหา : 1
จำนวนห้อง : 1
การได้มา : 1
พ.ศ.ที่ได้มา : 1967
ราคา : 1
เสร็จปีพ.ศ. : Acunetix
การใช้ประโยชน์ : 1
ภาพสิ่งก่อสร้างด้านหน้า :
ภาพสิ่งก่อสร้างด้านหลัง :
ภาพสิ่งก่อสร้าง :
หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ : admin3
สถานะอาคาร : 1