ตารางแสดงรายการ ข้อมูลassetdata

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ
# หลังลำดับที่ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง เสร็จปี พ.ศ. หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ สถานะอาคาร จัดการข้อมูล
[1] 1 1 Acunetix admin2 1
[2] 1 1 Acunetix admin2 1
[3] 1 1 Acunetix admin3 1
แสดงรายการที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ