ตารางแสดงรายการ ข้อมูลassetdata

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 0 จากทั้งหมด 0 รายการ
# หลังลำดับที่ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง เสร็จปี พ.ศ. หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ สถานะอาคาร จัดการข้อมูล
แสดงรายการที่ 1 ถึง 0 จากทั้งหมด 0 รายการ